IM电竞

English Version   数字石大   邮箱登陆    办公系统
首页  院情总览  组织机构  学位委员会
学位评定分委员会
作者:    发布者:赵小明    发布时间:2019-11-14    访问次数:551

 

孙宝江

 

 

 

副主席

李明忠

苏玉亮

 

 

 

(按姓氏首字母排序)

 

陈德春

程远方

戴彩丽

冯其红

 

管志川

 

李兆敏

邱正松

 

 

王业飞

王志远

 


IM电竞-im电竞官网